Danışmanlık Merkezi

Tel.: 030 / 92 35 87 24

Sizi memnuniyetle geri ararız.


BAHIRA, hem önleme, hem de müdahale için geniş bir önlemler yelpazesi sunmaktadır – çok zor durumlarda radikalleşmeyi ortadan kaldırmaya ve ayrılmaya refakate kadar gitmektedir.

Önleme

  • Camide bilgilendirme, duyarlılık kazandırma ve meslek içi eğitim etkinlikleri
  • Camide başvurulabilen mağdur kişiler için danışmanlık hizmeti

Etkili kişiler için yeterlilik seçenekleri

  • Yetkinliklerin başka cami cemaatlerine transferinin (bilgilendirme, duyarlılık kazandırma ve meslek içi eğitim etkinliklerinin bağımsız olarak yapılması) güvenceye alınması

Bireysel yardım

  • Dini gerekçeye dayalı aşırılıkla mücadelede aile üyelerine yönelik danışmanlık hizmeti
  • Tehlikedeki Gençlere Yardım