Danışmanlık Merkezi

Tel.: 030 / 92 35 87 24

Sizi memnuniyetle geri ararız.


BAHIRA kimin için var?

Danışmanlık merkezinin hizmetleri esas itibarı ile dine dayalı radikallikle ilgili konularda destek ve danışmanlık ihtiyacı olan herkese açıktır.

BAHIRA özellikle şu kişilere hitap ediyor:


  • Açıkça İslami kaynaklı aşırılık bağlamında bir radikalleşme sürecine tabi olan gençler ve genç yetişkinler ve henüz bir ayrılış motivasyonu formüle etmeyen
  • Aşırılık yanlısı çevrelerden uzaklaşmak isteyen genç insanlar
  • Aşırılıktan ayrılmaya ve uzaklaşmaya istekli gençlerin ve genç yetişkinlerin yakınları ve destekçileri
  • Berlin’deki diğer cami cemaatlerinin üyeleri (etkili kişileri)