Danışmanlık Merkezi

Tel.: 030 / 92 35 87 24

Sizi memnuniyetle geri ararız.


BAHIRA danışmanlık merkezinin hedefleri


  • Cami cemaatlerinin üyeleriyle birlikte ve bunlar için spesifik yeterlilik ve duyarlılık seçeneklerinin geliştirilmesi

  • Etkili Kişilerin Eğitimi ve Danışmanlığı

  • Bir cami cemaati içerisinde doğrudan müdahale ve danışmanlık çalışmasının entegre edilmesi (hem yerel, hem personel olarak)

  • Cami cemaatlerinin radikalleşmeyi önleme içindeki rolünün müzarekesini başlatma amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi ve yayınların hazırlanması

  • Kurumların ve çoğaltanların etkinleştirilmesi ve uzmanlaştırılması

  • Cami cemaatleri içerisinde aşırılık tehdidi altındaki ya da radikalleşmiş kişilerle diyalog sürecinin yönetimi

  • Bu model projenin ana hedefi, Müslüman topluluklar içinde İslami kaynaklı aşırılığın önlenmesidir. Bunun ötesinde somut eylem hedefleri şunlardır.